Webinar De gevolgen van ZW- en WGA-uitkeringen bij overgang van onderneming

Wanneer u als advocaat betrokken bent bij een fusie of overname is één van uw belangrijkste taken om verborgen risico’s in kaart te brengen. Vaak zal daartoe een due diligence onderzoek worden uitgevoerd. En als de overname van de onderneming is gebaseerd op een overeenkomst met de eigenaar van de onderneming, zal geprobeerd worden die risico’s af te dekken door in die overeenkomst van die eigenaar garanties en vrijwaringen te bedingen.

Wat daarbij echter vaak niet wordt onderkend is welke gevolgen de arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers kan hebben voor de nieuwe eigenaar van de onderneming. De toekenning van een Ziektewet- en/of een WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer kan voor de nieuwe eigenaar van de onderneming kosten veroorzaken die oplopen tot enkele tonnen per werknemer! Alle reden dus om hieraan meer aandacht te geven.

Na het volgen van dit webinar (één uur) weet u welke kosten in welke gevallen en op welke wijze voor de nieuwe eigenaar van een onderneming kunnen ontstaan, als gevolg van Ziektewet- en WGA-uitkeringen die zijn toegekend aan (ex-) werknemers van de overgedragen onderneming.

Download hier de cursusbrochure.

Informatie en voorwaarden

Plaats Niet van toepassing. Betreft webinar (online cursus) dat op elke plaats en tijd kan worden gevolgd.
Datum Het webinar is opgenomen op 28 september 2018 en is gedurende een jaar na deze datum op elk gewenst moment online te volgen ("e-learning”).
Tijd (aanvang en eind) Niet van toepassing. Betreft webinar (online cursus) dat op elke plaats en tijd kan worden gevolgd. Het webinar duurt ongeveer 60 minuten.
Spreker mr. J.P.M. (Joop) van Zijl, , advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg).
Doelgroep Ondernemingsrecht advocaten die zich bezig houden met fusies en overnames (M&A).
Studiemateriaal Afdruk van sheets van presentatie (wordt achteraf toegezonden).
Opleidingspunten 1 opleidingspunt


Om in aanmerking te komen voor toekenning van opleidingspunten dient u tijdens het webinar een aantal malen te reageren op stellingen (waar of niet waar?) en dient u aan het einde van het webinar tien (meerkeuze) toetsvragen te beantwoorden, waarvan er zeven juist dienen te worden beantwoord. Er is daarbij één mogelijkheid voor een herkansing. U dient dan het webinar in zijn geheel opnieuw te volgen en dient dan acht van de tien toetsvragen juist te beantwoorden.
Een verklaring inzake het behalen van het opleidingspunt/de opleidingspunten wordt u achteraf toegezonden.
Prijs € 50,00 per persoon, exclusief BTW.
Betalingsvoorwaarden Binnen veertien dagen na factuurdatum.
Verhindering n.v.t.
Annuleringsvoorwaarden n.v.t.
Aanmelding Door invulling, ondertekening en toezending aan Van Zijl Opleidingen (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier. Daarna ontvangt u een link waarmee u het webinar op elk gewenst moment kun volgen.
Nadere informatie Tel. 013-4635599; E-mail: mail@vanzijlopleidingen.nl.