Warning: Undefined array key 2 in /www/htdocs/o/opleidingen/http/site/site.inc.php on line 26

Warning: Undefined array key "image" in /www/htdocs/o/opleidingen/http/site/site.inc.php on line 67

Warning: Undefined array key "image_size" in /www/htdocs/o/opleidingen/http/site/site.inc.php on line 68

Warning: Undefined array key "image_size" in /www/htdocs/o/opleidingen/http/site/site.inc.php on line 69

Warning: Undefined array key "image" in /www/htdocs/o/opleidingen/http/site/site.inc.php on line 77

Welkom bij Van Zijl opleidingen

Van Zijl Opleidingen is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling voor advocaten.

Van Zijl Opleidingen is opgericht voor het verzorgen van cursussen die voldoen aan de specifieke opleidingsbehoeften van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl. De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing.

Vanwege de specialisatie op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen behandelen de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl met name veel zaken voor werkgevers waarbij het gaat om arbeidsongeschikte werknemers. Deze zaken zijn bijzonder complex en vereisen zeer gespecialiseerde kennis, doordat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer (loondoorbetaling tijdens ziekte, opzegbescherming), de uitkeringsrechten van de werknemer (Ziektewetuitkering, WIA-uitkering) en de financiering van die uitkeringen door de werkgever (eigenrisicodragen, gedifferentieerde premie Werkhervattingskas) op soms onverwachte wijze op elkaar inwerken.

Van Zijl Opleidingen verzorgt ook cursussen voor advocaten waarbij de specifieke kennis ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer die bij de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl aanwezig is, wordt gedeeld met andere advocaten. Het cursusaanbod dat Van Zijl Opleidingen aldus verzorgt, vindt u op deze site.